Εκπομπή: ΡΕΚ-ΟΝ

Περιγραφή:

ΡΕΚΒΙΕΜ ΓΙΑ ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ
Ένα ηχητικό μήνυμα που διαπραγματεύεται την καταπάτηση της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το ηχητικό μήνυμα δημιουργήθηκε από τους μαθητές του Μουσικού Ομίλου του Πειραματικού Λυκείου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με υπεύθυνο καθηγητή τον Νίκο Τερψιάδη.

-
Συχνότητα: Εβδομαδιαία,

Επεισόδια

ΡΕΚ-ΟΝ

Σχολείο: Π.Π Γενικό Λύκειο Πανεπιστημίου Μακεδονίας
9 Απριλίου 2016 14:51

ΡΕΚΒΙΕΜ ΓΙΑ ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ Ένα ηχητικό μήνυμα που διαπραγματεύεται την καταπάτηση της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ηχητικό μήνυμα δημιουργήθηκε από τους μαθητές του Μουσικού Ομίλου του Πειραματικού Λυ …