Εκπομπή: Σήμα αλληλοβοήθειας

Περιγραφή:

Το Καραβόνειρο (Ε τάξη) του Δημοτικού Σχολείου Κάσου πραγματοποιεί την τέταρτη ραδιοφωνική εκπομπή. Αυτή τη φορά εκπέμπει σήμα αλληλοβοήθειας!

Η ραδιοφωνική εκπομπή είναι σύντομη και μπορείτε να ακούσετε εάν παλιά υπήρχε αλληλοβοήθεια στην Κάσο, εάν υπάρχει σήμερα και ελπίδα μας δίνουν τα παιδιά για το μέλλον.


Συχνότητα: Εβδομαδιαία,

Σχολείο: Δημοτικό Σχολείο Κάσου


Επεισόδια

Σήμα αλληλοβοήθειας

Σχολείο: Δημοτικό Σχολείο Κάσου
3 Μαΐου 2016 17:00

Το Καραβόνειρο (Ε τάξη) του Δημοτικού Σχολείου Κάσου πραγματοποιεί την τέταρτη ραδιοφωνική εκπομπή. Αυτή τη φορά εκπέμπει σήμα αλληλοβοήθειας! Η ραδιοφωνική εκπομπή είναι σύντομη και μπορείτε να ακούσετε εάν παλιά υπήρχε αλληλοβοήθεια στην Κάσο, εάν υπ …