Εκπομπή: Σοκολάτα

Περιγραφή:

Η ομάδα Politistics της ΣΤ τάξης του σχολείου μας, μας βάζει στον κόσμο της πιο γλυκιάς συνήθειας, της σοκολάτας!

Συχνότητα: Εβδομαδιαία,

Επεισόδια

Σοκολάτα

Σχολείο: Εκπαιδευτήρια Αργύρη-Λαιμού
3 Μαΐου 2017 14:51

Η ομάδα Politistics της ΣΤ τάξης του σχολείου μας, μας βάζει στον κόσμο της πιο γλυκιάς συνήθειας, της σοκολάτας!