Εκπομπή: Συνέντευξη από τους Καθηγητές μας

Περιγραφή:

Οι μαθήτριες της Β΄ τάξης παίρνουν συνέντευξη από 4 καθηγητές του σχολείου μας.


Συχνότητα: Εβδομαδιαία,

Σχολείο: 4ο Γυμνάσιο Ηρακλείου Αττικής