Εκπομπή: Συνέντευξη με τους μουσικούς Ματθαίου-Μπαλή

Περιγραφή:

Παραδοσιακή-Βυζαντινή-Μεσογειακή μουσική και επαγγελματικά πρότυπα/πρότυπα σπουδών

Συχνότητα: Εβδομαδιαία,