Εκπομπή: Τέχνη

Περιγραφή:

Επίσκεψη των μαθητών του πολιτιστικού προγράμματος του Γυμνασίου Πελοπίου στο Μουσείο του Χατζηκυριάκου – Γκίκα, στην Αθήνα.

Συχνότητα: Εβδομαδιαία,

Επεισόδια

Τέχνη

Σχολείο: Γυμνάσιο Πελοπίου
15 Απριλίου 2017 14:51

Επίσκεψη των μαθητών του πολιτιστικού προγράμματος του Γυμνασίου Πελοπίου στο Μουσείο του Χατζηκυριάκου – Γκίκα, στην Αθήνα.