Εκπομπή: Τα Αιγαλεάκια … on air!

Περιγραφή:

Οι εκπομπές μας θα έχουν ποικίλο περιεχόμενο!


Συχνότητα: Εβδομαδιαία,

Σχολείο: 5ο Δημοτικό Σχολείο Αιγάλεω


Επεισόδια