Εκπομπή: Τα μαθητικά μ

Περιγραφή:

Οι μαθητές-τριες του Δημοτικού Σχολείου Ευρωπού εκφράζουν, μέσω της μουσικής, τα συναισθήματα τους για το σχολείο…

-
Συχνότητα: Εβδομαδιαία,

Επεισόδια

Τα μαθητικά μ

Σχολείο: Δημοτικό Σχολείο Ευρωπού
9 Απριλίου 2016 14:51

Οι μαθητές-τριες του Δημοτικού Σχολείου Ευρωπού εκφράζουν, μέσω της μουσικής, τα συναισθήματα τους για το σχολείο…