Εκπομπή: Τεχνολογία-2

Περιγραφή:

Η 2η εκπομπή για υπολογιστές. Σε αυτή την εκπομπή ο Κωνσταντίνος Καλογήρου (Β2) και ο Γκέρτι Λαζάι (Β2) σας ενημερώνουν για τα καλύτερα ποντίκια και πληκτρολόγια που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες κάθε χρήστη.


Συχνότητα: Εβδομαδιαία,

Σχολείο: 4ο Γυμνάσιο Ηρακλείου Αττικής


Επεισόδια

Τεχνολογία-2

Σχολείο: 4ο Γυμνάσιο Ηρακλείου Αττικής
11 Μαρτίου 2017 14:51

Η 2η εκπομπή για υπολογιστές. Σε αυτή την εκπομπή ο Κωνσταντίνος Καλογήρου (Β2) και ο Γκέρτι Λαζάι (Β2) σας ενημερώνουν για τα καλύτερα ποντίκια και πληκτρολόγια που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες κάθε χρήστη.