Εκπομπή: Το βιβλίο

Περιγραφή:

Το τραγούδι του Βιβλίου και η επικοινωνία μέσα από αυτό


-
Συχνότητα: Εβδομαδιαία,

Σχολείο: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΟΥ κ ΣΙΑ ΕΕ