Εκπομπή: ΤΟ «ΣΧΟΛΕΙΟΦΩΝΟ» ΤΟΥ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ ΣΤΟ EUROPEAN SCHOOL RADIO

Περιγραφή:

ΓΙΑ 3η ΧΡΟΝΙΑ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ
ΤΟΥ «ΣΧΟΛΕΙΟΦΩΝΟΥ» ΤΟΥ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ
ΣΤΟ EUROPEAN SCHOOL RADIΟ
ΜΕ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΣΧΕΔΙΑ

-
-
-

Επεισόδια

ΤΟ «ΣΧΟΛΕΙΟΦΩΝΟ» ΤΟΥ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ ΣΤΟ EUROPEAN SCHOOL RADIO

Σχολείο: 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΑΤΟΥ
27 Ιανουαρίου 2018 22:00

ΓΙΑ 3η ΧΡΟΝΙΑ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ «ΣΧΟΛΕΙΟΦΩΝΟΥ» ΤΟΥ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ ΣΤΟ EUROPEAN SCHOOL RADIΟ ΜΕ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΣΧΕΔΙΑ