Εκπομπή: Τραγούδια και σχόλια για την Ελλάδα

Περιγραφή:

Η Ελλάδα με τα τόσα πρόσωπα σε ένα πέρασμα 40 χρόνων με οδηγό το τραγούδι.


Συχνότητα: Εβδομαδιαία,

Σχολείο: 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ