Εκπομπή: Φιλία-Ειρήνη

Περιγραφή:

Η Φιλία και η Ειρήνη είναι το καλύτερο μέσω επικοινωνίας μεταξύ δύο ανθρώπων.


-
Συχνότητα: Εβδομαδιαία,

Σχολείο: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΟΥ κ ΣΙΑ ΕΕ