Εκπομπή: Φωνάζω δυνατά

Περιγραφή:

Οικογένεια, Τροφή, Ρουχισμός, Στέγη, Εκπαίδευση, Υγεία, Ισότητα, Ισονομία, Ειρήνη και άλλα τόσα. Πόσο δεδομένα είναι για τα παιδιά του 21ου αιώνα;

-
Συχνότητα: Εβδομαδιαία,

Επεισόδια

Φωνάζω δυνατά

Σχολείο: 6ο Γυμνάσιο Καβάλας
9 Απριλίου 2016 14:51

Οικογένεια, Τροφή, Ρουχισμός, Στέγη, Εκπαίδευση, Υγεία, Ισότητα, Ισονομία, Ειρήνη και άλλα τόσα. Πόσο δεδομένα είναι για τα παιδιά του 21ου αιώνα;