Εκπομπή: Χαρά κέρασε!

Περιγραφή:

Το χαμόγελο είναι η αγκαλιά ενός βλέμματος στο βυθό ενός προσώπου! Είναι το κέρασμα της ψυχής μας στην αγωνία της ζωής μας!

-
Συχνότητα: Εβδομαδιαία,

Επεισόδια

Χαρά κέρασε!

Σχολείο: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
25 Φεβρουαρίου 2017 14:51

Το χαμόγελο είναι η αγκαλιά ενός βλέμματος στο βυθό ενός προσώπου! Είναι το κέρασμα της ψυχής μας στην αγωνία της ζωής μας!