Εκπομπή: Χριστούγεννα

Περιγραφή:

Τα Χριστούγεννα της Ειρήνης. Κάποιες σκέψεις για το τί σημαίνουν τα Χριστούγεννα.


Συχνότητα: Εβδομαδιαία,

Σχολείο: 4ο Γενικό Λύκειο Σερρών


Επεισόδια

Χριστούγεννα

Σχολείο: 4ο Γενικό Λύκειο Σερρών
30 Δεκεμβρίου 2016 14:51

Τα Χριστούγεννα της Ειρήνης. Κάποιες σκέψεις για το τί σημαίνουν τα Χριστούγεννα.