Εκπομπή: Ψυχή σταπόδια

Περιγραφή:

Τίτλος: Ψυχή στα Πόδια/3 Δεκέμβρη, Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία (επειδή δεν χωράει ολόκληρο στον τίτλο)
Τραγούδι του Ειδικού Γυμνασίου-Λυκείου Αθηνών για το σχολείο και τα άτομα με αναπηρία

-
Συχνότητα: Εβδομαδιαία,

Επεισόδια

Ψυχή σταπόδια

Σχολείο: Ειδικό Γυμνάσιο -Γενικό Λύκειο ΑΘηνών
9 Απριλίου 2016 14:51

Τίτλος: Ψυχή στα Πόδια/3 Δεκέμβρη, Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία (επειδή δεν χωράει ολόκληρο στον τίτλο) Τραγούδι του Ειδικού Γυμνασίου-Λυκείου Αθηνών για το σχολείο και τα άτομα με αναπηρία