Εκπομπή: 1, 2 ,3 Πάμε!

Περιγραφή:

Το τμήμα Γ2 του 15ου Δημοτικού Σχολείου Νίκαιας συμμετέχει για πρώτη φορά στο European School Radio


Ζώνη: Breakfast in school,
Συχνότητα: Εβδομαδιαία,

Σχολείο: 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ


Επεισόδια

1, 2 ,3 Πάμε!

Σχολείο: 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ
31 Μαΐου 2016 14:51

Το τμήμα Γ2 του 15ου Δημοτικού Σχολείου Νίκαιας συμμετέχει για πρώτη φορά στο European School Radio