Επεισόδια

DANDELLION RADIO

Σχολείο: Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού
13 Μαΐου 2018 11:00

In this show the Young Journalists of Dandellion Radio celebrate the 1 year anniversary since the creation of their team and talk about all the memorable things that have happened to them during this year.

Ευρωπαϊκά και διεθνή νέα, Παιδαγωγικά θέματα, Παραμύθια και ιστορίες, Τεχνολογία & επιστήμη

Dandellion Radio

Σχολείο: Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού
29 Απριλίου 2018 08:00

Because poems are never enough, the Young Journalists of Dandellion Radio, decided to dedicate this show to poetry too.

Ευρωπαϊκά και διεθνή νέα, Παιδαγωγικά θέματα, Παραμύθια και ιστορίες, Τεχνολογία & επιστήμη

DANDELLION RADIO

Σχολείο: Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού
15 Απριλίου 2018 08:00

This show is dedicated to poetry. The Young Journalists team read some of their favorite poems from their countries and explain what feeling their verses awaken on them.

Ευρωπαϊκά και διεθνή νέα, Παιδαγωγικά θέματα, Παραμύθια και ιστορίες, Τεχνολογία & επιστήμη

DANDELLION RADIO

Σχολείο: Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού
1 Απριλίου 2018 08:00

In this show the Young Journalists of Dandellion Radio, get to interview some of the volunteers of The Network for Childrens Right. Their aim is to better understand how a volunteer feels and how fulfilling it is to give some of your personal time for …

Ευρωπαϊκά και διεθνή νέα, Παιδαγωγικά θέματα, Παραμύθια και ιστορίες, Τεχνολογία & επιστήμη