Εκπομπή: Μαζί, μια εκπομπή για το Πάσχα

Κάθε 1 βδομάδα/ες Τετάρτη, 17:30
     04/04/2018 - 04/04/2018     

Περιγραφή:

Η εκπομπή ΜΑΖΙ του 52ου Δημοτικού σχολείου Αθηνών αφιερωμένη στο Πάσχα

Συχνότητα: Εβδομαδιαία,