Εκπομπή: Το Radio Viral του Γυμνασίου Βραχναιίκων

Κάθε 1 βδομάδα/ες Σάββατο, 19:00
     21/04/2018 - 21/04/2018     

Περιγραφή:

Έκτακτη εκπομπή

Συχνότητα: Εβδομαδιαία,
Θεματολογία: Μουσική,