Εκπομπή: radio kampani-communication

Κάθε 4 βδομάδα/ες Παρασκευή, 14:00
     11/05/2018 - 08/06/2018     

Περιγραφή:

Kambanis high school students, Kilkis, Greece, present a three languages program, in English, French, German, looking for common points among the f the languages and people. Proverbs stories and more with lots of music and songs

Ζώνη: European Zone,
Συχνότητα: 4 weeks,

Επεισόδια