Εκπομπή: Τα top 5 καλύτερα παιχνίδια με τέλεια γραφικά .

Περιγραφή:

Σε αυτή την εκπομπή θα σας πούμε πια πιστεύουμε ότι είναι τα 5 καλύτερα παιχνίδια με τέλεια γραφικά .

-
-
Θεματολογία: Τεχνολογία & επιστήμη,

Επεισόδια

Τα top 5 καλύτερα παιχνίδια με τέλεια γραφικά .

Σχολείο: Εκπαιδευτήρια Αργύρη-Λαιμού
21 Μαΐου 2018 00:00

Σε αυτή την εκπομπή θα σας πούμε πια πιστεύουμε ότι είναι τα 5 καλύτερα παιχνίδια με τέλεια γραφικά .