Εκπομπή: Homo Sapiens revisited

Κάθε 1 βδομάδα/ες Δευτέρα, 19:00
     28/05/2018 - 28/05/2018     

Περιγραφή:

Η χαμένη μας εκπομπή! (Ο δαίμων του ESR χτύπησε ξανά…)

Συχνότητα: Εβδομαδιαία,

Επεισόδια

Εμείς και πάλι!

Σχολείο: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΑΓΑΙΑΣ ΝΑΞΟΥ
28 Μαΐου 2018 16:00

Είμαστε και πάλι μαζί (ο δαίμων του ESR δεν μας πτοεί !!!)