Εκπομπή: Autos o kosmos o mikros o megas

Κάθε 1 βδομάδα/ες Παρασκευή, 19:00
     16/11/2018 - 23/11/2018     

Περιγραφή:

Our planet, galaxy, universe


Συχνότητα: Εβδομαδιαία,

Σχολείο: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ