Εκπομπή: Σποτ γνωριμίας

Περιγραφή:

Τα παιδιά του νηπιαγωγείου από το σχολείο “Παιδικός σταθμός- Νηπιαγωγείο, Ντίνα Καψάλη” έφτιαξαν ένα μήνυμα για να συστηθούν στους ακροατές του European School Radio


-
-

Σχολείο: Παιδότοπος Ντίνα Καψάλη


Επεισόδια

Σποτ γνωριμίας

Σχολείο: Παιδότοπος Ντίνα Καψάλη
15 Νοεμβρίου 2018 00:00

Τα παιδιά του νηπιαγωγείου από το σχολείο “Παιδικός σταθμός- Νηπιαγωγείο, Ντίνα Καψάλη” έφτιαξαν ένα μήνυμα για να συστηθούν στους ακροατές του European School Radio