Εκπομπή: Σποτ της γιορτής έναρξης

Περιγραφή:

Διαφημιστικό σποτ της ζωντανής εκπομπής έναρξης με θέμα τα Δικαιώματα του Παιδιού

-
-

Σχολείο: Eurοpean Schοοl Radiο


Επεισόδια

Σποτ της γιορτής έναρξης

Σχολείο: Eurοpean Schοοl Radiο
17 Νοεμβρίου 2018 00:00

Διαφημιστικό σποτ της ζωντανής εκπομπής έναρξης με θέμα τα Δικαιώματα του Παιδιού