Εκπομπή: Crazy Radio Class (Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης)

Περιγραφή:

Οι μαθητές του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στέλνουν το μήνυμά τους για την Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού.

-
-

Επεισόδια

Crazy Radio Class (Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης)

Σχολείο: 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
17 Νοεμβρίου 2018 00:00

Οι μαθητές του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στέλνουν το μήνυμά τους για την Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού.