Εκπομπή: I have the right

Περιγραφή:

The second class of the 8th Primary School of Ag. Dimitrios in Attica creates a story for the kids of the world, a dream for the children’s rights.

-
-
-

Επεισόδια

I have the right

Σχολείο: 8ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου
16 Νοεμβρίου 2018 22:00

The second class of the 8th Primary School of Ag. Dimitrios in Attica creates a story for the kids of the world, a dream for the children’s rights.