Εκπομπή: Σύγκρουση – Συνύπαρξη

Περιγραφή:

Μέσα από την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης και της αγωγής στη
συγχωρητικότητα μειώνεται ο θυμός και προωθείται η συναισθηματική
υγεία των μαθητών και της τάξης. Η στάση ευγνωμοσύνης, η αισιόδοξη
άποψη για τη ζωή, η αίσθηση του ανήκειν: βοηθούν στη δημιουργία
ενός περιβάλλοντος σεβασμού και αλληλουποστήριξης.


-
-

Σχολείο: 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΡΑΚΑ


Επεισόδια

Σύγκρουση – Συνύπαρξη

Σχολείο: 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΡΑΚΑ
17 Νοεμβρίου 2018 00:00

Μέσα από την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης και της αγωγής στη συγχωρητικότητα μειώνεται ο θυμός και προωθείται η συναισθηματική υγεία των μαθητών και της τάξης. Η στάση ευγνωμοσύνης, η αισιόδοξη άποψη για τη ζωή, η αίσθηση του ανήκειν: βοηθούν στη δημι …