Εκπομπή: ΡΑΔΙΟΚΟΡΥΦΗ

Περιγραφή:

ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΤΟΥ ΓΕΛ ΠΛΑΤΕΟΣ-ΚΟΡΥΦΗΣ


-
-

Σχολείο: ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ


Επεισόδια

ΡΑΔΙΟΚΟΡΥΦΗ

Σχολείο: ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ
18 Δεκεμβρίου 2018 00:00

ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΤΟΥ ΓΕΛ ΠΛΑΤΕΟΣ-ΚΟΡΥΦΗΣ