Εκπομπή: mysic travellers

Κάθε 1 βδομάδα/ες Παρασκευή, 20:00
     28/12/2018 - 04/01/2019     

Περιγραφή:

music and bla bla


Συχνότητα: Εβδομαδιαία,

Σχολείο: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ


Επεισόδια

4 best friends

Σχολείο: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ
28 Δεκεμβρίου 2018 18:00

news ,mysic, Christmassss!!!