Εκπομπή: love recipe

Περιγραφή:

Participation of the 5th All. Chrysoupolis kindergarten in the ‘Can to Be Hearted’ Contest 2019, entitled ‘Our Voice, a Shield in the Words of Hate’


-
-
-

Σχολείο: 5ο Νηπιαγωγείο Χρυσούπολης


Επεισόδια

love recipe

Σχολείο: 5ο Νηπιαγωγείο Χρυσούπολης
23 Δεκεμβρίου 2018 22:00

Participation of the 5th All. Chrysoupolis kindergarten in the ‘Can to Be Hearted’ Contest 2019, entitled ‘Our Voice, a Shield in the Words of Hate’