Εκπομπή: Δικαιώματα

Περιγραφή:

Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου μιλάνε για τα δικαιώματα των παιδιών και πως καταλαβαίνουν τα ίδια την έννοια αυτή.

-
-
Θεματολογία: Σχολικά νέα,

Επεισόδια

Δικαιώματα

Σχολείο: Παιδότοπος Ντίνα Καψάλη
29 Δεκεμβρίου 2018 00:00

Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου μιλάνε για τα δικαιώματα των παιδιών και πως καταλαβαίνουν τα ίδια την έννοια αυτή.