Εκπομπή: MOVING WITH THE MIND

Κάθε 4 βδομάδα/ες Σάββατο, 20:00
     16/02/2019 - 11/05/2019     

Περιγραφή:

OUR STUDENTS TALK ABOUT WHAT THEY WISH, LOVE, DREAM, DISLIKE, FIGHT FOR…

Συχνότητα: 4 weeks,