Εκπομπή: Άλλη Φωνή

Περιγραφή:

Οι μαθητές του σχολείου μας επηρεασμένοι από τα γεγονότα της καθημερινότητας, όπως αυτά μεταδίδονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης , μιλάνε για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για τις θεμελιώδεις ελευθερίες.


-
-

Σχολείο: Ε.Ε.Ε.ΕΚ ΡΟΔΟΥ


Επεισόδια

Άλλη Φωνή

Σχολείο: Ε.Ε.Ε.ΕΚ ΡΟΔΟΥ
22 Φεβρουαρίου 2019 00:00

Οι μαθητές του σχολείου μας επηρεασμένοι από τα γεγονότα της καθημερινότητας, όπως αυτά μεταδίδονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης , μιλάνε για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για τις θεμελιώδεις ελευθερίες.