Εκπομπή: ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΕΙΣ 3 ΕΠΑΛ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

Κάθε 2 βδομάδα/ες Τετάρτη, 21:00
     06/02/2019 - 01/05/2019     

Περιγραφή:

Οι μαθητές του ΕΠΑΛ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ σας ενημερώνουν για την πόλη τους και σας ψυχαγωγούν με Ελληνικά και ξένα τραγούδια.

Συχνότητα: 2 weeks,

Επεισόδια

ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΕΙΣ 3 ΕΠΑΛ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

Σχολείο: 1ο ΕΠΑΛ Αλιβερίου
1 Μαΐου 2019 18:00

Ελληνικά και ξένα τραγούδια με απλή παρουσίαση από τους μαθητές.

ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΛΑΣΗΣΕΙΣ 3

Σχολείο: 1ο ΕΠΑΛ Αλιβερίου
17 Απριλίου 2019 18:00

Ελληνικά τραγούδια με απλή παρουσίαση από τους μαθητές.

ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΠΕΡΙΛΠΑΝΗΣΕΙΣ 3

Σχολείο: 1ο ΕΠΑΛ Αλιβερίου
3 Απριλίου 2019 18:00

Ελληνικά και ξένα τραγούδια με απλή παρουσίαση από τους μαθητές.

ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΕΙΣ 3

Σχολείο: 1ο ΕΠΑΛ Αλιβερίου
6 Μαρτίου 2019 19:00

Ελληνικά τραγούδια με απλή παρουσίαση από τους μαθητές.