Εκπομπή: Όχι σκυμμένο το κεφάλι

Περιγραφή:

Συμμετοχή του 1ου ΕΠΑΛ Λευκάδας στο διαγωνισμό “Κάν’το ν’ακουστεί” 2019


-
-

Σχολείο: 1ο ΕΠΑΛ ΛΕΥΚΑΔΑΣ


Επεισόδια

Όχι σκυμμένο το κεφάλι

Σχολείο: 1ο ΕΠΑΛ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
22 Φεβρουαρίου 2019 00:00

Συμμετοχή του 1ου ΕΠΑΛ Λευκάδας στο διαγωνισμό “Κάν’το ν’ακουστεί” 2019