Εκπομπή: Speak out

Περιγραφή:

Συμμετοχή στο διαγωνισμό με ένα τραγούδι σε στίχους και μουσική Δημήτρη Σταυράκη (Μαθητής Β2)

-
-

Επεισόδια

Speak out

Σχολείο: 1ο Γενικό Λύκειο ΕΧΕΔΩΡΟΥ (ΣΙΝΔΟΣ)
22 Φεβρουαρίου 2019 00:00

Συμμετοχή στο διαγωνισμό με ένα τραγούδι σε στίχους και μουσική Δημήτρη Σταυράκη (Μαθητής Β2)