Εκπομπή: Φωνάζω

Περιγραφή:

Τα λόγια των άλλων ανθρώπων πώς επηρεάζουν τα συναισθήματά μας, και μας οδηγούν σε αδιέξοδο.

-
-

Επεισόδια

Φωνάζω

Σχολείο: 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
22 Φεβρουαρίου 2019 00:00

Τα λόγια των άλλων ανθρώπων πώς επηρεάζουν τα συναισθήματά μας, και μας οδηγούν σε αδιέξοδο.