Εκπομπή: The chess of creation

Περιγραφή:

Participation of the 1st Highschool of Kiato in the song contest ‘’kantonakoustei” of 2019

-
-
-

Επεισόδια

The chess of creation

Σχολείο: 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΑΤΟΥ
27 Φεβρουαρίου 2019 22:00

Participation of the 1st Highschool of Kiato in the song contest ‘’kantonakoustei” of 2019