Εκπομπή: Άνθρωπε μίλα

Περιγραφή:

Συμμετοχή του 1ου Λυκείου Λάρισας στον διαγωνισμό “Κάντο να ακουστεί” 2019 με θέμα “Ανθρώπινα δικαιώματα”


-
-

Σχολείο: 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ


Επεισόδια

Άνθρωπε μίλα

Σχολείο: 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
28 Φεβρουαρίου 2019 00:00

Συμμετοχή του 1ου Λυκείου Λάρισας στον διαγωνισμό “Κάντο να ακουστεί” 2019 με θέμα “Ανθρώπινα δικαιώματα”