Εκπομπή: Ενεργείς ή Αδιαφορείς;

Περιγραφή:

Το μήνυμά μας προτρέπει τον ακροατή όχι μόνο να λειτουργεί με ενσυναίσθηση αλλά και να προχωρεί στο επόμενο βήμα: να μην αδιαφορεί κλείνοντας τ’ αυτιά στη ρητορική του μίσους και να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες που θα βοηθήσουν τον συνάνθρωπό μας να αισθάνεται αποδεκτός στο κοινωνικό σύνολο.


-
-

Σχολείο: Γυμνάσιο Καλογερόπουλου


Επεισόδια

-