Εκπομπή: Μόνο με την καρδιά βλέπεις καλά …

Περιγραφή:

Το ραδιοφωνικό μήνυμα των μαθητών του Γυμνασίου Ρεντίνας υπενθυμίζει σε όλους μας ότι τα σπουδαιότερα πράγματα στη ζωή δεν τα βλέπουμε με τα μάτια αλλά με την καρδιά.

-
-

Επεισόδια

Μόνο με την καρδιά βλέπεις καλά …

Σχολείο: Γυμνάσιο Ρεντίνας
28 Φεβρουαρίου 2019 00:00

Το ραδιοφωνικό μήνυμα των μαθητών του Γυμνασίου Ρεντίνας υπενθυμίζει σε όλους μας ότι τα σπουδαιότερα πράγματα στη ζωή δεν τα βλέπουμε με τα μάτια αλλά με την καρδιά.