Εκπομπή: music travellers

Κάθε 1 βδομάδα/ες Σάββατο, 18:00
     02/03/2019 - 09/03/2019     

Περιγραφή:

rock bands


Συχνότητα: Εβδομαδιαία,

Σχολείο: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ