Εκπομπή: Με ασπίδα το Δικαίωμα…

Περιγραφή:

Συμμετοχή της θεατρικής ομάδας του Γυμνασίου Καπανδριτίου στο διαγωνισμό “Καν’το ν’ακουστεί” στη θεματική ” Η φωνή μας ασπίδα στα λόγια του μίσους” . Δημιουργία της θεατρική ομάδας (υπ. καθηγήτρια Ξεναρίου Καλλιόπη) και μαθητών από την τάξη υποδοχής προσφύγων ΖΕΠ (υπ. καθηγήτριες Πετροπούλου Πεντζεχρή και Χρονοπούλου Ισμήνη) σε συνεργασία με το Κέντρο Εκπαιδευτικών Δράσεων” Καρπός” στο πλαίσιο του Προγράμματος Silent Hate: Εργαστήριο “Ηχοτοπίο”


-
-

Σχολείο: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ


Επεισόδια

-