Εκπομπή: Είμαι άνθρωπος?

Περιγραφή:

Στο ραδιοφωνικό αυτό σποτ οι μαθήτριες/ μαθητές δημιούργησαν ένα μικρό κείμενο με φράσεις που αφορούσαν τις μορφές, τις συνέπειες και τους τρόπους ανιτμετώπισης του ρατσιμού. Ακολούθως ηχογράφησαν τις φράσεις και προχώρησαν στην παραγωγή του σποτ.


-
-

Σχολείο: 1st Technical School Nicosia– Ά´ Τεχνική Σχολή Λευκωσίας


Επεισόδια

-