Εκπομπή: Ξίφος τιτρώσκει σώμα τον δε νουν λόγος

Περιγραφή:

Σύντομο ακουστικό μήνυμα για την λεκτική βία και με αντισταθμιστικό λόγο τραγούδι του Π. Θαλασσινού “ο κόσμος είναι ένα βουνό”


-
-

Σχολείο: 8ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑ


Επεισόδια

-