Εκπομπή: ΕΣΥ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!

Περιγραφή:

Στο πλαίσιο της δράσης του Ομίλου No Hate οι μαθητές ετοίμασαν εμψυχωτικό κοινωνικό ραδιοφωνικό μήνυμα για τη διαφορετικότητα και την αποδοχή.
Λαμβάνουν μέρος οι μαθητές: Κυριακή Παπαπολυβίου, Γιώργος Ναρλιώτης, Χαράλαμπος Μανλάπαζ
Συντονίστρια: Κυριακή Τσίτσου, Φιλόλογος
Μουσική: MasterMind


-
-

Σχολείο: Περιφερειακό Γυμνάσιο Κοκκινοτριμιθιάς


Επεισόδια

-