Εκπομπή: Αντρέας Λαζάρου – Φωνή Ελπίδας

Περιγραφή:

-
-

Σχολείο: Solea Gymnasioum– Γυμνάσιο Σολέας